Skip to content

Međunarodna nagrada za osnaživanje mladih

Trajanje: Od do
Dodaj u kalendar

Kako bi promovisali ulogu mladih u održivom razvoju i značaj podrške mladima, kraljevina Bahrein je raspisala međunarodnu nagradu za osnaživanje mladih.

Nagrada se dodjeljuje za četiri kategorije:

  1. Državne institucije
  2. Nevladine organizacije
  3. Kompanije
  4. Individue - mladi od 15 do 30 godina

Za svaku od četiri pomenute kategorije, utvrđen je set kriterijuma, kao što su uključivanje mladih u donošenje odluka, ulaganje u programe i servise za mlade, i sl.

Rok za prijavu je 10. oktobar 2017. godine.

Pobjednici u svakoj od kategorija će primiti nagradu tokom narednog UN ECOSOC Foruma za mlade, koji će se održati u Njujorku, početkom 2018. godine. 

Više o kriterijumima, načinu prijave i svim ostalim detaljima u vezi sa nagradom možete naći na zvaničnom veb sajtu.

comments powered by Disqus
Ako imate ideju za koju vam treba podrška, tu je i Telenor fondacija - konkurs...
Prepoznajete problem u svojoj lokalnoj zajednici i želite da učestvujete u kreiranju njegovog rješenja? 🤔...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje